Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Angel SERVIS – instalatér s.r.o.

IČ: 099 12 088

Se sídlem: Tř. Edvarda Beneše 1428 Hradec Králové 500 12

e-mail: obchod@angelservis.cz

Tel.: 797 899 090

 

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www. angelservis.cz /obchod objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V………. dne………..

 

………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

Přílohy:

Doklad o koupi